DA | EN
The Hans Christian Andersen Center

The Ugly Duckling Da flte den sig ganske undseelig og stak hovedet om bag vingerne. Den vidste ikke selv hvorfor, den var alt for lykkelig

Artist: Jonas Kaisen Djurhuus Knudsen, 2.b. Title - picture: Da flte den sig ganske undseelig og stak hovedet om bag vingerne. Den vidste ikke selv hvorfor, den var alt for lykkelig. Title - fairytale: The Ugly Duckling