Stavevanskeligheder

- P� grund af de mange grove stavefejl is�r i Andersens dagb�ger og almanakoptegnelser, men ogs� i et vist omfang i hans manuskripter har det ofte v�ret fremf�rt, at han skulle have v�ret ordblind.�Nyere sproglige unders�gelser (se bl.a. Preben Kihl o.a.: "Myten om H.C. Andersens ordblindhed og sprogmangler" i tidsskriftet Anderseniana 2001 og J�rn Lund i hans og Torben Brostr�ms bog Flugten i sproget. H.C. Andersens udtryk 1991) afkr�fter denne p�stand. Andersens staveproblemer - som er st�rst i private optegnelser, hvor han ikke har gjort sig umage! - skyldes nok is�r, at han i barndommen har haft en for spredt skolegang i fattigskolen, og at han f�rst i en sen alder (som 17-�rig) f�r systematisk undervisning (i latinskolen).