The Hans Christian Andersen Center

29. august 1874

Den væmmelige Drøm jeg ofte drømmer om et Barn der sygner hen ved mit Bryst og bliver kun en vaad Klud, plagede mig men i Morgenstunden havde jeg en deilig Drøm, kun eengang før drømte jeg Lignende, jeg havde en uendelig deilig Sangstemme og kunde i Toner udjuble hver Tanke.

Kilde: Dagbogen. Lørdag d. 29. august 1874.

Note: HCA på Rolighed.