Der er en kjærlig Gud, der fører Alt til det Bedste


Citatet afrunder første afsnit af erindringsbogen Mit Livs Eventyr (første danske udgave 1855) og er konklusionen på følgende betragtning:

Havde jeg, som Dreng, da jeg fattig og ene gik ud i Verden, mødt en mægtig Fee og hun havde sagt: "vælg din Bane og dit Maal, og da, efter din Aands Udvikling, og som det fornuftigviis maae gaae til i denne Verden, beskytter og fører jeg Dig!" min Skjebne kunde da ikke have været lykkeligere, klogere og bedre ledet, end den er. Mit Livs Historie vil sige Verden hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører Alt til det Bedste.