Skade, at Amerika
Ligge skal saa langt herfra


Citatet stammer fra den drikkevise, som indleder syngestykket Kenilworth (efter tekst af Walter Scott; på titelbladet: ´Romantisk Syngestykke i tre Acter´). Stykket, som C.E.F. Weyse havde skrevet musik til, blev uropført d. 6. januar 1836 på Det kgl. Teater og udkom ugen efter i bogform. Første akt, første scene foregår på kroen ´Den sorte Bjørn´, hvor værtens fætter, eventyreren Lambourne synger for i en drikkevise, mens de andre gæster i krostuen udgør koret med omkvæd. Citatet er netop dette kors omkvæd. Visens førstelinie er: "Brødre, meget langt herfra". Denne humoristiske vise har været sunget meget blandt danske indvandrere i USA, mens man i Danmark stort set kun har husket det her anførte citat og benyttet det spøgefuldt og helt uden relation til Andersen eller til visen i øvrigt.