At rejse er at leve


Citatet findes i Mit Livs Eventyr (første danske udgave 1855) anbragt under året 1844. Umiddelbart efter skildringen af Jenny Lind har Andersen skrevet denne tekst.

Stedet lyder i sin fulde udstrækning:

Den lykkelige Erfaring har jeg gjort, at alt, eftersom Kunsten og Livet er blevet mig klarere, desmere Solskin er der udenfra strømmet ind i mit Bryst; hvilken Velsignelse er ikke opgaaet for mig efter tidligere mørke Dage. Ro og Forvisning er kommen i min Sjæl; en saadan Ro lader sig imidlertid godt forene med det vexlende Reiseliv; der var en Tid, jeg følte mig saa haardt trykket og forpiint herhjemme, at det at være ude var idetmindste en Ophør af at lide - det Fremmede fik herved en Fredens Glands, jeg fik det kjært, og da min Natur er at slutte sig let til Menneskene, der da igjen give Tillid og Hjertelighed, saa følte jeg mig ude vel og kom der gjerne.

"At reise er at leve"

(cf. den reviderede og kommenterede tekstudgave v. H. Topsøe-Jensen, København 1975, bd. I, s. 300-301)