Man gaaer først saa gruelig meget ondt igjennem, og saa bliver man berømt.


Citat fra Mit Livs Eventyr (1855), hen mod slutningen af kap. I (H. Topsøe-Jensens udg. 1975 bd. I, s. 50), hvor HCA fortæller at han plagede sin mor om lov til at rejse til København. Hun spørger da, hvad der skal blive af ham dér, og han svarer, at han vil være berømt etc. Selv forklarer han sit udsagn dels ud fra, at han havde læst "om mærkelige Mænd [dvs. bemærkelsesværdige mænd], der vare fødte i Fattigdom", dels med, at "Det var en aldeles uforklarlig Drift, som drog mig".