Formidling

H.C. Andersen Centrets forskning kører altid i tre spor: H.C. Andersens liv, hans værk og hans kulturelle betydning. Forsk­ningen i H.C. Andersens biografi realiseres særligt i nært samarbejde med Odense Bys Museer. Den litterære forskning fore­tages af både Johs. Nørregaard Frandsen, Jacob Bøggild og Ane Grum-Schwensen, ofte i tæt samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Den kulturøkonomiske forskning varetages af Johs. Nørregaard Frandsen og Anne Klara Bom. I dette spor spiller samarbejdet med både Odense Kommune, H.C. Andersen Fonden og Odense Bys Museer en stor rolle.

Publikationer

2018

Bom, A. K. & Thomsen, T. B. 2018: “‘La sensazione di una melanconica positività!’ Valuations of the Popular Hans Christian Andersen in Italy” i : Studi Germanici. 12, s. 195-216, 22 s.

Bøggild, J. 2018. Sezierte Bücher: Hans Christian Andersens Matereialästhetik / Cut-up books: Hans Christian Andersen’s materialist aestheticsI : Romantik: Journal for the Study of Romanticisms. 6, s. 101-106

2017

Thomsen, T. B. 26 jun. 2017: “Vi have intet at hovmode os over: Den anti-antropocentriske Andersen” i : Passage. 77, sommer, s. 49 – 65, 16 s.

Bøggild, J. “Tællelyset”: et tingseventyr som en anerkendelsens allegori. I : Anderseniana. 2017, s. 13-29

Bøggild, J. (red.), Grum-Schwensen, A. (red.) & Thomsen, T. B. (red.) Det frosne spejl: Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 168 s. (University Press of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, Bind 138).

Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. “Det frosne spejl. En indledning”: Det frosne spejl. Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”Jacob, B., Grum-Schwensen, A. & Bøgh Thomsen, T. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 9-13 (Skrifter fra H.C. Andersen Centret, Bind 6).

Bøggild, J. Den generaliserede mytologi. “Iisjomfruen” i et intratekstuelt fletværk: Det frosne spejl. Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”. Jacob, B., Grum-Schwensen, A. & Bøgh Thomsen, T. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 123-146 (Skrifter fra H.C. Andersen Centret, Bind 6).

Grum-Schwensen, A.: ”Kompositionens kompleksitet i H.C. Andersens “Iisjomfruen””. I Det frosne spejl: Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 105-122.

Jessen, M. S. ”[Anmeldelse af:] Klaus Müller-Wille: Sezierte Bücher. Hans Christian Andersens Materialästhetik. Paderborn: Wilhelm Fink, 2017”. Danske Studier. 2017, s. 194-197

Jessen, M. S. ”Stoffet regerer over mennesket: ”Iisjomfruen” og den tyske videnskabelige materialisme i 1850’erne”. Det frosne spejl: Læsninger af H. C. Andersens ”Iisjomfruen”. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Bøgh Thomsen, T. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 61-78.

Thomsen, T. B. “Elephanttunge Iistappe – Anti-antropocentrisme i “Iisjomfruen”: Det frosne spejl: Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Bøgh Thomsen, T. (red.). Syddansk Universitetsforlag, s. 79-105 (Skrifter fra H.C. Andersen Centret; Nr. 6).

Thomsen, T. B. 26 jun. 2017. ”Vi have intet at hovmode os over: Den anti-antropocentriske Andersen” I : Passage. 77, sommer, s. 49 – 65 16 s., 4

Thomsen, T.B. Skyggepunkter, mudder og menneskeatomer: natur og materialitet i H.C. Andersens forfatterskab. Phd.-afhandling, 2017.

 

2016

Bøggild, J. GADEN. æstetisk. sprogligt. kulturelt. Gammelgaard, L., Rasmussen Hornbek, B., Jørgensen, H. & Norup, L. (red.). Hellerup: Forlaget Spring, s. 47-57.

Grum-Schwensen, A.: ”Billeder og genanvendelse i H.C. Andersens papirarbejde”. I Anderseniana 2016, s. 35-55.

Grum-Schwensen, A. & Frandsen, J.N.: ”Developing a Literary Tourist App: Considerations, Choices and Possibilities”. I Scandinavica 55,1, s. 92-99.

Jessen, M. S. [redaktionsarbejde/noter:] “No era solo cuestión de risa: El teatro de H.C. Andersen” Klaus P. Mortensen (Traducción del danés: F. Nassim Bravo Jordán / Notas: Klaus P. Mortensen y Mads Sohl Jessen). Estudios Kierkegaardianos: Revista de Filosofía. Mexico, Bind 2, s. 61-112.

Jessen, M. S. [anmeldelse:] “Jacob Bøggild, The Thinker of Irony: The Irony of Thinking-Kierkegaard Read Rhetorically”. Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources. Kierkegaard Secondary Literature. Tome 1: Catalan, Chinese, Czech, Danish, and Dutch. Stewart, J. (red.). Ashgate, bind 18, s. 49-53.

2015

Bom, A.K. ”Affective practice in the icon-ci­ty: Ownership, authenticity and fictiona­lization of urban space”. Akademisk kvar­ter. 10, s. 35-52.

Bom, A.K., Bøggild, J. & Frandsen, J. Nørre­gaard ”H.C. Andersen i det moderne sam­fund: En indledning”. H.C. Andersen i det moderne samfund. Odense: Syddansk Uni­versitetsforlag, Vol. 1, s. 9-20.

Bom, A.K. & Frandsen J. Nørregaard. Et indblik i H.C. Andersens eventyrlige liv. Oversat til engelsk, tysk og kinesisk. Nor­dahl Andersen ApS. 68 s.

Bøggild, J. & Barlby, F. Det euforiske spejl: Dialoger om H.C. Andersens tingseven­tyr. København: Dråben.

Bøggild, J. ”Allegoriens apoteose: ’De Vises Steen’”. H.C. Andersen og det uhyggeli­ge. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 103-124.

Bøggild, J. ”Enter Lukøie – om lurende uhygge i et eventyr af H.C. Andersen”. H.C. Andersen og det uhyggelige. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsfor­lag, s. 201-217

Bøggild, J. ”Freud og Todorov: Det uhygge­lige, det fantastiske – og H.C. Andersen”. H.C. Andersen og det uhyggelige. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsfor­lag, s. 19-38

Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thom­sen, T. B. (red.). H.C. Andersen og det uhyggelige. Odense: Syddansk Universi­tetsforlag. 225 s. Skrifter fra H.C. Ander­sen Centret, Vol. 3

Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thom­sen, T. B. ”H.C. Andersen og det uhyggeli­ge – en indledning”. H.C. Andersen og det uhyggelige. Odense: Syddansk Universi­tets­forlag, s. 9-17

Frandsen, J. Nørregaard & Askgaard, E.S. ”H.C. Andersens ’Psychen’ på Knuthen­borg: Historien om et fund og dets betydning” i Lolland-Falsters Historiske Sam­fund: Årbog 2015. Vol. 103. årgang, s. 5-13.

Frandsen, J. Nørregaard. ”H.C. Andersens sydfynske syrener”. Syrenbogen: En hyl­dest til de sydfynske syrener. Brandt, N. K., Jacoby, B. & Toft, H. J. (red.). Aarhus: Turbine, s. 43-44.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Kære Eduard og andre tiltaler: Fra H.C. Andersen til hej”. Hilseformer & høflighed: Modersmål-Sel­skabets årbog 2015. Blædel, M. (red.). Kø­benhavn: Modersmål-Selskabet, s. 83-92.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Tommelise er en rejse mod lyset: Tommelise set med en forskers øjne” i Tommelise i de danske havne: Ingrid Kristensen & Co.: Tommeli­se, et vandeventyr på Danmarksturné i danske havne og vandmiljøer. Kristensen, I. & Andersen, A. V. (red.). Odense: Ingrid Kristensen & Co., s. 8-11.

Frandsen, J. Nørregaard. Evaluering af H.C. Andersen Festivals 2014: Sammen­fatning og analyse af festivalen august 2014: Pu­blikums, aktørers og forretnings­drivendes forventninger, holdninger og erfaringer.

Grum-Schwensen, A. ”Død og pine: ’Tante Tandpine’, tvivl og tøven”. H.C. Andersen og det uhyggelige. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 175-200.

Grum-Schwensen, A. ”Forsvarsforelæs­ning over ph.d.-afhandlingen ’Fra strøtan­ke til værk’”. Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier den 19. dec. 2014, 12 s.

Jessen, M. S. ”Andersens satire over det hoffmannske uhyggelige i ’Den standhafti­ge Tinsoldat’ og ’Hyrdinden og Skorste­ensfeieren’”. H.C. Andersen og det uhyg­gelige. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 85-102.

Thomsen, T.B. ” Hæsligt mudder, usund luft: mørk økologi i Improvisatoren”. H.C. Andersen og det uhyggelige. Bøggild, J., Grum-Schwensen, A. & Thomsen, T. B. (red.). Odense: Syddansk Universitetsfor­lag, s. 125-142.

2014

Bom, A.K. “The construction and experien­ce of authenticity in icon-cities”. Konferen­ceabstract til konference, sep. 2014.

Bom, A.K. “When Heritage Tourism goes Glocal – The Little Mermaid in Shanghai”. Hans Christian Andersen in China. Nørre­gaard Frandsen, J., Sun, J. & Grøngaard Jeppesen, T. (red.). Odense: Syddansk Uni­versitetsforlag, s. 95-116.

Bom, A.K. ”Forsvarsforelæsning over ph.d.-afhandlingen ’Vores allesammens H.C. Andersen’”.  Aktuel forskning. Littera­tur, kultur og medier. 27. jan. 2014, 17 s.

Bom, A.K. ”H.C. Andersen: Et kulturfæno­men i teori og praksis”. H.C. Andersen i det moderne samfund. Bom, A.K., Bøggild, J. & Nørregaard Frandsen, J. (red.). Oden­se: Syddansk Universitetsforlag, s. 185-206.

Bom, A.K. Vores allesammens H.C. Ander­sen: Diskursteoretiske analyser af kultur­fænomenet H.C. Andersen og dets aktuel­le betydninger lokalt, nationalt og globalt. Odense: Syddansk Universitet. Det Huma­nistiske Fakultet. 251 s.

Bom, A.K., Bøggild, J. & Frandsen, J. Nørre­gaard. (red.). H.C. Andersen i det moderne samfund. Syddansk Universitetsfor­lag. 237 s. Skrifter fra H.C. Andersen Cen­tret, Vol. 1.

Bøggild, J. “Skygger fra ’Skyggen’ i H.C. An­dersens eventyr og historier”. H.C. Ander­sen i det moderne samfund. Bom, A.K., Bøggild, J. & Frandsen, J. Nørregaard (red.). Odense: Syddansk Universitetsfor­lag, s. 21-34.

Bøggild, J. ”Ambivalensens teater: H.C. An­dersens ’Dryaden’”. H.C. Andersen i det moderne samfund. Bom, A.K., Jacob, B. & Nørregaard Frandsen, J. (red.). Oden­se: Syddansk Universitetsforlag, s. 75-90.

Bøggild, J. ”Hans Christian Andersen and the Arabesque”. Hans Christian Andersen in China. Frandsen, J. Nørregaard, Jian, S. & Jeppesen, T.G. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 147-154.

Frandsen, J. Nørregaard (red.), Jeppesen, T.G. (red.) & Sun, J. (red.). Hans Christian Andersen in China. Odense: Syddansk Universitetsforlag. 192 s. Skrifter fra H.C. Andersen Centret, Vol. 2.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Det moderne samfund fordrer fødder: Mønsterbrud som tema i H.C. Andersens ‘Lykkens Kalo­sker’”. H.C. Andersen i det moderne sam­fund. Bom, A. K., Jacob, B. & Nørregaard Frandsen, J. (red.). Odense: Syddansk Uni­versitetsforlag, s. 133-142.

Frandsen, J. Nørregaard. ”En primadonna som H.C. Andersen: Hvad kan vi lære af hans kompromisløshed” i On Edge 1 2014, s. 36-40.

Grum-Schwensen, A. Fra strøtanke til værk: En genetisk undersøgelse af de kre­ative processer i den sene del af H.C. An­dersens forfatterskab. Ph.d.-afhandling. 218 s.

Jessen, M.S. ”’Al Theori er Graa’: ’Skyggen’ læst i satirisk relation til Goethes ‘Faust’”. H.C. Andersen i det moderne sam­fund. Bom, A. K., Jacob, B. & Nørregaard Frandsen, J. (red.). Odense: Syddansk Uni­versitetsforlag, s. 35-47.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Forord”. Odense retake: En by i forandring. Jac, M. (red.). Forlaget key2see, s. 3-4.

Frandsen, J. Nørregaard ”Genkendelse” i H.C. Andersen festspillene 50 års ju­bilæumsbog. Findsen, K. & Christensen, L. (red.). Odense: Forlaget Odense Bys Mu­seer, s. 4-6.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Hans Christian Andersen and his Chinese Dreams”. Hans Christian Andersen in China. Frandsen, J. Nørregaard, Jeppesen, T.G & Sun, J. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, s. 13-28.

Frandsen, J. Nørregaard. ”Rejse i barnets og kærlighedens riger”. Fyrtøjet – eventyr­magi og børnekultur: Historien om et bør­nekulturhus i Odense. Sigmund, P. (red.). Otterup: Forlaget Ravnerock, s. 16-18.

Frandsen, J. Nørregaard. Størst er kærlig­heden: Anmeldelse af Paul Binding: Hans Christian Andersen: European Witness. 8. aug. 2014 Weekendavisen.

Grum-Schwensen, A. ”Iisjomfruen imellem former” i Anderseniana 2014, s. 77-93.

2013

Bom, A.K. ”H.C. Andersens rette sted? Fra verdensomspændende fejring til Kejse­rens nye Klæder”. Stedsvandringer. Analy­ser af stedets betydning i kunst, kultur og medier. M. Breunig, S. Frank, H.B. Kortbek og S.P. Moslund. Odense: Syddansk Uni­versitetsforlag, 99-118.

Frandsen, J.Nørregaard. Fra H.C. Ander­sens eventyrlige kuffert. Sammen med Kryger, L. (red.). Odense: Fynske medier, 108 s. (Med bidrag fra blandt andet Anne Klara Bom, Jacob Bøggild, Johs. Nørre­gaard Frandsen og Ane Grum-Schwen­sen).

Frandsen, J.Nørregaard. ”Hvor ørknens luftsyn bor. H.C. Andersen, Jeppe Aakjær og den jyske hede”. Maria Davidsen, Johs. Nørregaard Frandsen, Nils Gunder Han­sen, Elisabeth Møller Jensen, Peter Simon­sen (red.). Litteratur på stedet. Til Anne-Marie Mai. Odense: Syddansk Universi­tetsforlag 2013, 119-128.

Frandsen, J. Nørregaard ”Litteratur på ste­det: Til Anne-Marie Mai”. Simonsen, P. (red.), Davidsen, M. (red.), Frandsen, J. N., Møller Jensen, E. & Hansen, N. G. (red.). Odense: Syddansk Universitetsforlag. 346 s.

2012

Bom, A.K. ”When heritage tourism goes glocal – The Little Mermaid in Shanghai”. Journal of Heritage Tourism 7:4, s. 341-357.

Bøggild, J. “Interaktionen mellem arabesk og allegori i H.C. Andersens eventyr og hi­storier, eksemplificeret ved ‘To Jomfruer’”. Anderseniana 2012, s. 5-21.

Bøggild, J. Svævende stasis: Arabesk og al­legori i H.C. Andersens eventyr og histori­er. Disputats. København: Forlaget Spring, 326 s.

Frandsen, J.N ørregaard. ”Den lille Havfrue”. Den store karakterbog: 151 por­trætter af fiktive personer. Mai, A-M. & Erik, S-N. (red.). Aarhus: Aarhus Universi­tetsforlag, s. 74-76.

Frandsen, J. Nørregaard. “En ung forfatter med kurs mod stjernerne: Anmeldelse af H.C. Andersens ‘Tællelyset'”. 15. dec. 2012, Kristeligt Dagblad.

Frandsen, J. Nørregaard. “Er lyset for de lærde blot?” i Folkevirke, maj 2012, s. 6-8.

Frandsen, J. Nørregaard ”The Insoluble Conflict of Transformation: The Modern Aspect of Hans Christian Andersen’s ’The Galoshes of Fortune’”. Forum for World Li­terature Studies 4, 1, s. 78-86.

Grum-Schwensen, A. ”Et værk tager form – om H.C. Andersens arbejde med ’Det nye Aarhundredes Musa’” i Anderseniana 2012. Forlaget Odense Bys Museer, Odense 2012.

 

 

Skriftrække

Det frosne spejl. Læsninger af H.C. Andersens “Iisjomfruen”
Iisjomfruen” er ikke bare H.C. Andersens markant længste historie, den rummer også tydeligere klassiske novelletræk end hans eventyr og historier i øvrigt gør. Handlingen er forankret i et realistisk og historisk præcist miljø i en grad, man ikke finder magen til i andre af disse. Men dette miljø vibrerer mellem klicheen, den saglige rejsefører og den originale litterære kunst på ubestemmelig og urovækkende vis. Samtidig blandes genrer på en svimlende måde. Ikke mindst i kraft af temaet om udødelighed er historien endvidere i underforstået dialog med andre af Andersens markante værker, så som romanen ”At være eller ikke være”. Alt dette, og anseligt mere, belyses af en række forskere i bogens artikler, som samlet giver et kalejdoskopisk signalement af dette inciterende værk.

Køb bogen her: Syddansk Universitetsforlag: Det frosne spejl

The Chinese Versions of Hans Christian Andersen’s Tales: A History of Translation and Interpretation
H.C. Andersen’s tales are considered as classical fairy tales in China. How they have achieved this canonical status is one of the concerns of this book. Taking a historical point of view, this book has explained how the Chinese translations and interpretations of his tales, since they were first introduced and translated, have contributed to their canonization, and how they have shaped the various images of Andersen in different temporal periods.

Køb bogen her: Syddansk Universitetsforlag: A History of Translation

H.C. Andersen og det uhyggelige
For mange vil H.C. Andersen stå som ind­begrebet af hygge, sikkert forbundet med erindring om højtlæsning i familiens skød eller ved sengetid, da man var barn. Dette gælder både i Danmark og mange steder ude i den vide verden. Men gransker man Andersens værker nærmere, pibler der ofte foruroligende og fremmedartede ele­menter frem. Sådanne elementer er ofte blevet bortretoucheret i oversættelser af Andersen til fremmede sprog. Men heller ikke i Danmark, hvor vi kan læse ham på originalsproget, er disse elementer blevet påagtet i synderlig grad. Nærværende bog stiller skarpt på en side af Andersen, som i væsentlig grad er underbelyst.

Uhygge

Køb bogen her: Syddansk Universitetsfor­lag: H.C. Andersen og det uhyggelige

Hans Christian Andersen in China
Hans Christian Andersen is known and loved throughout modern China. With his fairy tales and other stories the Danish author builds a bridge of imagination, sympathy, and human warmth between people and readers, between Chinese and Danes.

This collection of studies is the result of an exceptional working relationship be­tween researchers from Fudan University in Shanghai and the University of Sout­hern Denmark in Odense. The book deals with Andersen´s significance in China. It provides insights from a variety of literary, cultural, and political perspectives.

In China

Køb bogen her: Syddansk Universitetsfor­lag: Hans Christian Andersen in China

H.C. Andersen i det moderne sam­fund
H.C. Andersen var – og er – overraskende moderne! Han udfoldede moderne æste­tiske træk i sit kunstneriske værk værk og i væsentlige sider af sin livsrejse. Han var således en rastløst rejsende kunstner, en ’sumpplante’, der rakte efter lyset, som han selv udtrykte det. Han var desuden en mønsterbryder, der kulturelt, socialt, æstetisk og kunstnerisk bevægede sig over et meget stort register. I sin kunst brød han med genrer og konventioner, li­gesom han skildrede både lyse og mørke sider af den menneskelige tilværelse. Måske søgte han i sin kunst først og fremmest at få virkeligheden til at stemme overens med sine erfaringer. H.C. Ander­sen spiller desuden en betydelig rolle som ikon og referencepunkt i vort moderne samfund.

Det moderne samfund

Køb bogen her: Syddansk Universitetsfor­lag: H.C. Andersen i det moderne sam­fund