Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

The motif Baptism is a part of: Ritual

Keywords:

Baptism, consecration, christianity, transformation

Description of this motif: Baptism with water is a wellknown ritual in the christian church, that can be traced back in time to the earliest christianity; St John the Baptist. Baptism is a consecration to Christ, his sacrificial death, Gods grace and forgiving and resurrection into eternal life.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Sagnet siger, at kun ved et Menneskes trofaste Kjrlighed og ved den christne Daab kan Havfruen faae en uddelig Sjl; de smaae Blomster-Alfer forlange ikke saa meget; en Angerens eller Medlidenheds Taare fra det menneskelige Hjerte, er den Daab, der kan give dem Uddelighed, og derfor sge Alferne saa gjerne til Mennesket, og naar det fromme, gudhengivne Suk stiger fra vort Bryst, hve de sig paa dette til Gud, thi ogsaa saaledes komme de ind i den store, deilige Himmel og voxe til Engle under Evighedens mgtige Sollys.