Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Keywords:

Story, tale, soul, immortality, resurrection, transformation, a life after death.

Description of this motif: Myths and stories about the immortality of the soul and its rising or transforming into an existence after death.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Sagnet siger, at kun ved et Menneskes trofaste Kjrlighed og ved den christne Daab kan Havfruen faae en uddelig Sjl; de smaae Blomster-Alfer forlange ikke saa meget; en Angerens eller Medlidenheds Taare fra det menneskelige Hjerte, er den Daab, der kan give dem Uddelighed, og derfor sge Alferne saa gjerne til Mennesket, og naar det fromme, gudhengivne Suk stiger fra vort Bryst, hve de sig paa dette til Gud, thi ogsaa saaledes komme de ind i den store, deilige Himmel og voxe til Engle under Evighedens mgtige Sollys.