Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

See also Fairies, elves

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

(...) midt i Blomsten sad et lille, luftigt Vsen, ikke strre end et af dens Blade, og saa gjennemsigtigt, som et Glas; det var dens Genius; thi i enhver Blomst boer en saadan lille Aand, der lever og der med den. Hans Vinger havde samme Farve som Nellikens Blade, men de vare saa fine, at de saae ud, som var det kun det rde Skjr, der faldt fra Blomsten i Maanelyset; guulgule Lokker, finere end Stvfret, glede ned over Skuldrene og blgede i Vinden.

Da jeg nu saae niere paa de andre Blomster, mrkede jeg at han ikke var den eneste, i hver Blomst gyngede et saadant lille Vsen, hvis Vinger og luftige Kldning var som et Farveskjr af den Blomst hvori de levede. De gyngede hver paa de lette Blade i Duft og Maanelys, sang og loe, men det var som naar Vinden gaaer sagte hen over den stemte olsharpe.

Snart kom hundrede og atter hundrede andre Alfer, i ganske andre Gevandter og Skikkelser, ind af det aabne Vindue paa Vognen; de kom fra de dunkle Graner og fra Hedeblomsterne. Hvor blev der ikke en Snakken, en Syngen og Dandsen! de sprang mig tidt lige over Nsen og undsaae sig ikke ved at opfre en Runddans midt paa min Pande. Disse Gran-Alfer saae ellers ud, som sande Vildmnd med Spyd og Landse, og dog vare de luftige, som den fine Taage, der i Morgensolen dufter fra den beduggede Rose. De deelte sig i forskjellige Partier og spillede nu hele Comoedier, som mit Reiseselskab troede at drmme; hver fik sit Stykke.