Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

God contains among others: The Holy Spirit

See also Allah, Divine light, God's Kingdom, heaven

Description of this motif: "God" is the God of christianity, which in the eyes of Andersen is the God of all people. Andersen's religious were not dogmatic, and he never accepted the dogma of the trinity; God is for Andersen one, and he never speaks of the Holy Ghost. He considered Jesus to be a chosen man.

Example 1:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Urtepotten blev i den lille Piges Stue, hver Morgen hele Vinteren saa hun til den, men der var kun den sorte Jord at see, nu kom Foraaret, Solen skinnede saa varmt og da pippede der frem i Urtepotten to smaa grønne Blade, »det var yndigt, det var mageløst,« jublede den lille Pige, »nu kommer Æbletræet!« og for hver Dag og Uge kom det mere frem, Planten blev større og større, den blev et heelt lille Træ, Aar for Aar større, men den lille Pige saae det ikke blomstre, vor Herre kaldte hende bort fra Jorden.

Example 2:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

(...) nu hang kun det allersidste [æble], og naar det faldt var Træets Historie ude. – Mon det netop var den Tanke som opfyldte den ældre Mand, som kom paa Veien, stod stille, grundede og fæstede stirrende sine Øine paa det ene sidste Æble paa Træet, det var i det mindste saa rimeligt, thi denne Mand, var just den samme der som lille Dreng havde plantet Æblekjernen, men ikke havde seet den voxe, ikke havde seet hvad der kom ud deraf – Noget han ikke vidste, et Guds Blik for hans Tanke der i dette Øieblik grundede paa Skabnings Samhold, Guds Tanker – der, som vi kalde Naturkræfter – Verdens Gaaden vilde han løse – en sagte Luftning, rørte Træets Blade – Guds Aande svævede og svæver over det Hele – Æblet faldt fra Træet – Tyngdens Love løste et Problem, det var Newton.