Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Description of this motif: One can find several priests in Andersen's tales, but they seldomly play important roles. "A Story" (1851) stars a priest, though.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Hvad Godt er kommer nok engang til Agt og re! sagde Moermoer. Husk bare paa Kartoflerne, de kan tale derom, kunde de tale! –

De have rigtignok prvet Miskjendelsens Dage. Det hjalp dem ikke engang at Prsterne prdikede fra Prdikestolen: at de vare til Glde og Nytte, Folk troede ikke derpaa; (...)