Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Ghost contains among others: Sea ghost, The bone-horse, The grave-pig

Keywords:

Ghost, dead, death, soul

Description of this motif: A ghost is a dead person's soul, that has returned from the other side or never has been set free from this world despite death. The early tale "Dødningen" ('The dead man', 1830) and later "The Traveling Companion" (1838) is about a ghost, who helps the young Johannes, because he unselfishly saved the dead man's corpse from abuse.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Næste Morgen kom den gamle Konge med hele sin Hofstat, og der var en Gratuleren til langt op paa Dagen; men først da de alle havde gjort deres Complimenter, indfandt den Fremmede sig, han var reiseklædt, havde sin Stok i Haanden og Randselen paa Ryggen. Johannes kastede sig i hans Arme, og bad ham, dog ikke at drage bort, men blive hos ham og dele hans Lykke, hvis Skaber han jo ene og allene var. Men han rystede med Hovedet, smilede og sagde: »Nei, nu er min Tid omme! jeg har kun betalt en gammel Gjæld; husker du Natten i Vaabenhuset? den Døde Du frelste fra at blive mishandlet? Jeg er Dødningen!«

Johannes studsede, vilde tale til ham, men han var forsvunden.

Comment on this quote: The ghost reveals the truth at last, when Johannes has won the princess' love.