Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

The motif Miraculous cure is a part of: Magic

Keywords:

Magic, elixir, recovery, healing, cure, help

Description of this motif: Miraculous medicines are accessories, that magically may cure, help and save people. The witch's apron, that enables the soldier to pacify the dogs in "The Tinder Box" is an example. The Tinder Box, that calls the dogs, is another.

Example 1:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

(...) hun havde i Faldet brukket sit ene Been. Hun jamrede høit af Smerte, og bad dem føre hende til sin Hytte, som kun laae et lille Stykke Vei derfra. Johannes greb hende strax i sine Arme, men den Fremmede bad ham at lade hende ligge i Græsset, tog saa en Krukke frem af sin Randsel og forsikkrede at den gjemte en kostbar Salve, der ikke alene strax kunde hele Beenbrudet, men endogsaa gjøre hende det Been langt raskere end det før havde været, men til Belønning forlangte han de tre Riis hun bar i Haanden. Den Gamle stirrede forundret paa ham og mumlede sært med de tandløse Gummer:

»Kold og hvid, varm og rød,
»Kongekrone eller Død« -

og rakte ham de tre Riis. Neppe havde han nu besmurt Benet med sin Undersalve, før den Gamle reiste sig, og forsikkrede at hun endnu aldrig havde været saa let paa det Been før (...)

Comment on this quote: The ghost, Johannes' travelling companion, pulls out an ointment for the old womans broken leg. In return he gets her brushwood, which he later on uses for birching the princess, while she is still possessed by evil, and the troll. The ghost arranges everything nicely. He knows connections, deadly can't see, and he can anticipate future events. The healing power does not come from the ointment itself, but from the supernatural, the kingdom of the dead, wherefrom the ghost has come.

Example 2:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Comedien var da nu forbi for denne Gang, og enhver begav sig til sit; da tog den Fremmede den stakkels Dronning Ester i sine Hænder, og smurte hende med den kostelige Salve han eiede, og strax blev hun heel, og hvad der endnu var mere underligt, hun bevægede sine Lemmer af sig selv, gjorte en dyb Compliment og slog ud baade med Arme og Been. Da blev Marionetspilleren saa glad i sit Hjerte, thi nu kunde hun selv røre sig, uden at han behøvede at trække i Snorene, og manglede alene Mælet for at være en fuldkommen Dame.

Comment on this quote: "Dronning Ester" (Queen Esther) is a puppet, that a dog has bit to pieces. The wonder ointment or the magic of "den Fremmede" (the stranger) turns her into a living being.