Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

See also Fairy, Pixie, Plant spirit

Keywords:

Elf, fairy, popular belief, supernatural

Description of this motif: Fairies are very small, supernatural beings, who usually are attached to nature, as opposed to goblins (pixies), who often live in buildings. Fairies are woodland creatures and correspond to the nymphs and satyrs of Greek myth.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Natten var saa mild og kjølig og alle Buske og Træer i Skoven hvor han gik duftede saa friskt og kvægende; lystigt legede de smaa Alfer i Krattet, og lode sig ikke forstyrre af den Fremmede der gik forbi og saae paa deres Lege, thi han var et godt, uskyldigt Menneske. - Nogle af Alferne vare ikke større end en Finger og havde deres lange gule Haar opheftet med Guldkamme; andre vare kun en Tomme i Høiden, det var vistnok de mindre Børn, og de morede sig med at seile i store Blomsterblade der gyngede paa Duggen i det høie Græs; væltede saadan en lille Baad saa Alfen faldt paa Hovedet ned og blev borte i Græsset, da blev der en Latter og Støi af de andre Smaa-Puslinger. - Fra Hæk til Hæk maatte store brogede Ædderkopper med Guldkroner paa Hovedet, spinde dem flere Alen lange Hænge-Broer og Paladser, der, besprængte med de fine Dugdraaber, saae ud som de vare indvirkede med Diamanter. Hele Skarer af luftige Alfer hoppede nu om paa disse Broer og Slotte til den lyse Morgen, da forsvandt de allesammen, og Vinden førte deres deilige Bygninger bort, der nu kun flagrede hen i Luften som store Spindelvæve og forsvandt reent, da Solen kom høiere paa Himlen.

Comment on this quote: The fairies are comfortable with Johannes' presence, because he is a good, innocent person. It's his purity and innocence that makes it possible for him to get to see the fairies and enter the fairy tale's world.