Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Keywords:

Faith, divine Providence, fate

Description of this motif: Providence is Gods knowledge about and interfering with the course of events among the living. Faith in Providence is trusting that God or a guardian angel helps one through difficult situations and hard times and helps one make the right decisions.

Example 1:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

»(...) vor Herre vil nu nok sørge for hvad der videre skal komme!«

Example 2:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

»Jeg gaaer ud i den vide Verden,« sagde Johannes, »min Fader er død, og jeg er kun en fattig Knøs, men vor Herre, tænker jeg, hjælper mig nok! Fuglen synger og har dog hverken Korn eller Penge, og det gaaer mig ligesaadan.«

Example 3:

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Jublende kastede Johannes sig om den Fremmedes Hals, da han kom tilbage til Kroen; fortalte hvorledes Himlen saa underligt ved hans Drøm havde frelst og hjulpet ham; og med barnlig Tillid stolede han paa, at den gode Gud ogsaa vilde hjælpe ham de to følgende Gange;