Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Saint contains among others: Madonna

Keywords:

Holy people. Maria, the mother of Jesus, is the most important example.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Et Undervrk! en hellig Mand! saa raabte alle Munde.
Man faldt paa Kn jeg bukkede, saa godt jeg Stakkel kunde.
Thi Fod og Haand jo bundne var, men snart min Lnke springer,
Og som en Helt i hi Triumph man mig til Byen bringer.
Man snakkede nu ud og ind, som jo Enhver kan vide,
Tilsidst to Dommere kom frem, saa livlige, saa blide.
En mgtig Haand beskjrmer Dig, saa talede de begge,
Sligt alt vi anede den Gang vi saae dig i din Snekke;
Men nu vi see det tydeligt, hver Mand vil om det rime,
At i det gte Vand Du var lyslevende en Time!