Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Keywords:

Story, tale, soul, immortality, resurrection, transformation, a life after death.

Description of this motif: Myths and stories about the immortality of the soul and its rising or transforming into an existence after death.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

Tilsidst jeg Tingene begreb, som her jeg nu forkynder.
Naar Fisken rrer Havsens Bund, den gaaer som vi paa tvende,
Men stiger den syv Favne op, den bli'er en Fisk behnde.
Da Sligt jeg saae, blev jeg saa sr jeg hrte Hjertet banke,
Og i mit Hoved kom, maaskee, den lidt bizarre Tanke,
Om ligerviis ei Mennesket, som hist paa Jord spadserer,
Naar han i Himlen trkkes op, som Flynder debuterer.
Thi naar vi see paa Tingen ret, vi ere Fisk i Grunden,
Den hele Luft er som et Hav, og Jorden er jo Bunden.