Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Mosekonen

Eksempel :

Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien: een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været i Krigen, og nu skulde han hjem. Saa mødte han en gammel Hex paa Landeveien; hun var saa ækel, hendes Underlæbe hang hende lige ned paa Brystet. Hun sagde: »god Aften, Soldat! hvor Du har en pæn Sabel og et stort Tornister, Du er en rigtig Soldat! Nu skal Du faae saa mange Penge, Du vil eie!«

Kommentar til dette tekststed: Dette citat indleder "Fyrtøiet", det første eventyr i det første af hæfterne med "Eventyr, fortalte for Børn" i 1835, og heksen med det blåternede forklæde er nok, på en delt førsteplads med havheksen i "Den lille Havfrue" fra 1837, den mest kendte af Andersens hekse. Hekse optræder hos Andersen overvejende i de tidlige, folkeeventyr-prægede eventyr, men også f.eks. i meta-eventyret "Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen", 1865, optræder en hekselignende "mosekone".