Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Eksempel :

"Jeg vil give Dig et Billed endnu fra Sverrig," sagde Maanen; "mellem sorte Granskove, nær ved Roxens melancholske Bred, ligger den gamle Wreta Klosterkirke. Min Straale gled gjennem Gitteret i Muren ind i den rummelige Hvælving, hvor Konger blunde i store Steenkister; i Muren over dem pranger, som et Billed paa den jordiske Herlighed, en Kongekrone, men den er af Træ, malet og forgyldt, den holdes fast ved en Træpind, spigret ind i Muren, Ormen har gjennemgnavet det forgyldte Træ, Edderkoppen har spundet sit Net fra Kronen til Kisten, det er et Sørgeflag, skjørt, som Sorgen er det for de Dødelige. Hvor stille de blunde! jeg mindes dem saa grant! jeg seer endnu det kjække Smiil om Læben, der udtalte Glæde eller Kummer, saa mægtigt, saa afgjørende. Naar Dampskibet, som en Trolddoms Snekke seiler op over Bjergene, kommer tidt en Fremmed til Kirken, besøger denne Gravhvælving, spørger om Kongernes Navne og disse klinge glemte og døde; han seer paa de ormstukne Kroner, smiler, og er han et ret fromt Gemyt, da er der Veedmod i hans Smiil. Blunder, I Døde! Maanen mindes Eder, Maanen sender i Natten sin kolde Straale til Eders stille Kongerige, som Fyrretræeskronen hænger over! –"