Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Sind, sjæl, livsførelse

Beskrivelse af dette motiv: Tro skildres hos Andersen både indefra og udefra. Udefra er for eksempel scener fra kirker, messesang, kirkegang, nonner og munke, indefra skildres tro som et menneskes sjælefred, håb og tillid til Gud og tilværelsen.

Eksempel :

"Jeg vil give Dig et Billede fra Frankfurt!" sagde Maanen; "jeg betragtede der een Bygning især; det var ikke Goethes Fødested ikke heller det gamle Raadhuus, hvor gjennem de tilgittrede Vinduer endnu de hornede Hovedpander rage frem af Oxerne, der bleve stegte og givne til Priis ved Keiserens Kroning; det var en borgerlig Bygning, grønmalet og tarvelig, paa Hjørnet ind til den snevre Jødegade, det var Rothschilds Huus. Jeg saae ind gjennem den aabne Dør, Trappegangen var stærkt oplyst; der stode Tjenere med brændende Lys i massive Sølvstager og bøiede sig dybt for den gamle Kone, der i en Bærestol førtes ned ad Trappen. Husets Eier stod med blottet Hoved og trykkede ærbødigt et Kys paa den Gamles Haand. Det var hans Moder; hun nikkede venligt til ham og til Tjenerne, og de førte hende ind i den snevre, mørke Gade ind i et lille Huus; der boede hun, der havde hun født sine Børn, derfra var deres Lykke fremblomstret; forlod hun nu den ringeagtede Gade, det lille Huus, da vilde Lykken maaskee forlade dem; det var nu hendes Tro! – Maanen fortalte ikke Mere; altfor kort besøgte den mig iaften, men jeg tænkte paa den gamle Kone i den snevre, ringeagtede Gade; kun et Ord af hende, og hun havde sit glimrende Huus nær ved Themsen; kun et Ord af hende, og hendes Villa laae ved Neapels Golf. "Forlod jeg det ringe Huus, hvor mine Sønners Lykke fremsprang, da forlod maaskee Lykken dem!" – Det er en Overtro, men af den Slags, at naar man kjender Historien og seer Billedet, behøves der kun, for at forstaae dette, de to Ord som underskrift: En Moder.