Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Guder, ånder og dæmoner dækker bl.a. over: Amor, Ole Lukøie, Skæbnegudinde, Trold, Nisse

Se også Engle, Havfolk

Beskrivelse af dette motiv: Guder i flertal er guder fra andre religioner end de monoteistiske, for eksempel fra de græske, romerske eller norrøne gudeverdener. Ånder og dæmoner er nært beslægtede væsner, som både findes i statsreligioner og folketro. Ofte er sådanne væsner tilknyttet et element eller sted og repræsenterer det i personificeret form, f.eks. havet, natten, vinden, vinteren.

Eksempel :

Og mit Øie vendte sig fra den fattige Stue – jeg seer jo saa vidt omkring! jeg saae i samme Øieblik ind i Vaticanets Sale, hvor Marmorguderne staae: jeg bestraalede Laokoons-Gruppen; Stenen syntes at sukke; jeg trykkede mit stille Kys paa Musernes Bryst, jeg troer det hævede sig. Dog længst dvælede mine Straaler ved Nilgruppen, ved den kolossale Gud. Støttende sig paa Sphinxen laa han saa tankefuld, drømmende der, som tænkte han paa de henrullede Aar; de smaa Amoriner legede om ham deres Leg med Krokodillerne; i Overflødighedshornet sad, med sammenlagte Arme og saae paa den store alvorlige Flodgud, en ganske lille Amor, et tro Billede netop af den lille Dreng ved Rokken, det var de samme Træk; levende og yndigt stod her det lille Marmorbarn, og dog over tusinde Gange har Aarets Hjul dreiet sig, siden det fremsprang af Stenen. Just saa mange Gange, som Drengen i den fattige Stue dreiede Rokkehjulet, har det større Hjul snurret rundt og snurrer endnu, før Tidsalderen skaber Marmorguder som disse.

Kommentar til dette tekststed: Nilen blev i det gamle Ægypten tilbedt som en Gud under navnet Hapi. Denne afroditiske nilgud sikrede jordens frugtbarhed. Salmonsens Konversationsleksikon: "I hellenistiske og rom. Kunstværker afbildes Flodguden ikke sjælden, hyppigst liggende, omgivet af Krokodiller o.a. ægypt. Dyr. Det mest kendte Arbejde af denne Art er en kolossal Statue i Vatikanet (Afstøbning i Kbhvn., ved Sortedamssøen), der stammer fra et Isis-Tempel i Rom. Den magelg hvilende, fyldige Mandsskikkelse støtter sig til en Sfinks; han holder i venstre Haand et Overflødighedshorn, i højre Haand et Bundt Aks; 16 Smaabørn kravler legende omkring og paa hans mægtige Legeme; De er 1 Alen høje og forestiller de 16 Alen, Floden steg, naar den var paa sit højeste." Det er denne skulptur, Andersen beskriver. Den lille dreng ved rokken er den danske billedhugger Bertel Thorvaldsen, en af H.C. Andersens venner.