Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Gud dækker bl.a. over: Helligånden

Se også Allah, Guds Rige, himlen, Guds lys

Beskrivelse af dette motiv: "Gud" er kristendommens gud, som i Andersens øjne er alle menneskers gud. Andersens religiøse tanker var udogmatiske og selvstændige, og han godtog aldrig det mystiske dogme om treenigheden; Gud er for Andersen én, og Helligånden taler han aldrig om. Jesus anså han for et udvalgt menneske.

Eksempel :

Maanen fortalte: "Der ligger to Bønderhuse ved Skovveien, Døren er lav, Vinduerne sidde op og ned, men rundt om dem voxe Bukketjørn og Berberisser, Taget er mosset og begroet med gule Blomster og Huusløg; der er kun Grønkaal og Kartofler i den lille Have, men paa Gjerdet blomstrer en Hyld, og under denne sad en lille Pige; hun fæstede sine brune Øine paa det gamle Egetræ mellem Husene. Dette Træ har en høi, vissen Stamme, der er savet af foroven, og der har Storken bygget sin Rede; han stod deroppe og knebbrede med Næbbet. En lille Dreng kom ud, han stillede sig ved Pigen; det var Broder og Søster. ""Hvad seer Du efter?"" spurgte han. – ""Jeg seer paa Storken!"" sagde hun, ""Nabokonen har sagt mig, at den iaften bringer os en lille Broder eller Søster; nu vil jeg passe paa, for at see dem, naar de komme!"" – ""Storken bringer Ingen!"" sagde Drengen, ""Du kan troe, Nabokonen har ogsaa fortalt mig det, men hun loe, da hun sagde det, og saa spurgte jeg hende, om hun turde sige: "ved Gud" paa det! – det turde hun ikke, og saa veed jeg nok, at det om Storken kun er Noget, man bilder os Børn ind."" – ""Men hvorfra skulde da det lille Barn komme?"" spurgte Pigen. – ""Det kommer Vor Herre med!"" sagde Drengen, ""Gud har det under sin Kjole, men ingen Mennesker kan see Gud, og derfor kan vi ikke see, han bringer det!"" – I det Samme luftede det i Hyldetræets Grene, Børnene foldede deres Hænder og saae paa hinanden: det var vist Gud, som kom med den Lille. – Og de holdt hinanden i Hænderne; Døren gik op til Huset; det var Nabokonen: ""Kom nu ind,"" sagde hun, ""see, hvad Storken har bragt; det er en lille Broder!"" – Og Børnene nikkede; de vidste jo nok, han var kommen."