Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud

Nøgleord:

Gud, straf, renselse, vand, udvalgte

Beskrivelse af dette motiv: Syndfloden var Guds (Jahves) måde at udslette menneskeheden, der viste sig at være onde. Den gode og retskafne Noah var udvalgt af Gud til at overleve og føre menneskeslægten videre. Derfor oprettede Gud sin pagt med Noah. Gud fortalte Noah om syndfloden, der skulle komme, og fik anvist, hvordan han skulle bygge arken og tage sin kone, sønner (Sem, Kam og Jafet) og svigerdøtre og dyrepar med om bord for som de eneste at overleve syndfloden. Syndfloden var vedvarende regn i fyrre dage og nætter, der druknede alt og alle,der ikke var med i Noahs ark. Jvf. 1. Mosebog 6-8.

Eksempel :

Da var der tunge Skyer paa Himlen, Maanen kom slet ikke frem, jeg stod dobbelt eensomt paa mit lille Kammer og saae ud i Luften, hvorfra den skulde skinne. Min Tanke fløi saa vidt omkring, op til den store Ven, som saa smukt hver Aften fortalte mig Historier, viste mig Billeder. Ja, hvad har han ikke oplevet! Han seilede over Syndflodens Vande og smilte ned til Arken, som nu ned til mig, og bragte Trøst om en ny Verden, der vilde fremblomstre. Da Israels Folk stod grædende ved Babylons Floder, skuede han veemodig mellem Pilene, hvor Harperne hang. Da Romeo steg op paa Balconen, og Kjærlighedskysset gik som en Cherubs Tanke fra Jorden, stod den runde Maane halvt skjult mellem de sorte Cypresser i den gjennemsigtige Luft. Han har seet Helten paa St. Helena, naar han fra den eensomme Klippe skuede ud over Verdenshavet, mens store Tanker rørte sig i hans Bryst. Ja, hvad kan ikke Maanen fortælle! Verdenslivet er et Eventyr for ham. Iaften seer jeg Dig ikke, gamle Ven! kan intet Billed tegne til Erindring om dit Besøg! – og som jeg drømmende saae op i Skyerne, lyste det der; det var en Straale fra Maanen, men den slukkedes igjen, sorte Skyer glede forbi, men det var dog en Hilsen, en venlig Aftenhilsen, Maanen bragte mig.