Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Alfer

Nøgleord:

Natur-ånd knyttet til plante (planteverdenen).

Beskrivelse af dette motiv: Natur-ånder i H.C. Andersens eventyr har forskellige former. Én type er væsner knyttet til planter, blomster eller træer. Motivet betyder, at ånd, sjæl - og eventyr - findes i naturen, også i tilsyneladende åndløse former for liv.

Eksempel :

Midt i en Have voxede der et Rosentræ, der var ganske fuldt af Roser, og i en af disse, den smukkeste af dem alle, boede en Alf; han var saa lille bitte, at intet menneskeligt Øie kunde see ham; bag hvert Blad i Rosen havde han et Sovekammer; han var saa velskabt og deilig som noget Barn kunde være og havde Vinger fra Skuldrene lige ned til Fødderne. O, hvor der var en Duft i hans Værelser, og hvor Væggene vare klare og smukke! de vare jo de blegrøde fine Rosenblade.

Hele Dagen fornøiede han sig i det varme Solskin, fløi fra Blomst til Blomst, dandsede paa Vingerne af den flyvende Sommerfugl og maalte hvor mange Skridt han maatte gaae, for at løbe hen over alle de Landeveie og Stier, der var paa et eneste Lindeblad. Det var hvad vi kalde Aarerne i Bladet, som han ansaae for Landeveie og Stier; ja det var da evige Veie for ham! før han blev færdig, gik Solen ned; han havde ogsaa begyndt saa sildigt.

Kommentar til dette tekststed: "Rosen-Alfen" er anderledes end plante-ånderne i "Dryaden" og "Alferne paa Heden", idet den nok opholder sig i roser, men ikke én bestemt og ikke af nødvendighed. Den har sin egen selvstændige natur og kan eksistere udenfor sin rose.