Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Renselse med vand er en del af: Magi

Nøgleord:

Vand, renselse, lutring, magi, kraft

Beskrivelse af dette motiv: Renselse med vand ligner flere former for rituel renselse og initiation, f.eks. dåb. Hos Andersen ser man det også som en del af et magisk ritual i "Dødningen" og som forløsende tårer, f.eks. i "Pigen, som traadte paa Brødet", hvor en engels tårer falder på Inger i Limbo, og Gerdas tårer, der tør Kays frosne hjerte op i "Sneedronningen".

Eksempel :

Prindsessen skreeg høit, i det han dykkede hende under Vandet, og sprællede ham under Hænderne som en stor, kulsort Svane, af hvis Øine de gloende Funker spillede; men da hun anden Gang hævede sig over Vandet igien, var Svanen hvid paa en eneste sort Ring nær, som den bar om Halsen, da han med inderlig Bøn til Gud, lod Vandet tredie Gang spille høit over Fuglen, hævede den sig rask i Veiret, Svanehammen faldt af, og han holdt Prindsessen i sine Arme. Hun var endnu langt skiønnere end før, og takkede ham med Taare i sine deilige Øine, fordi han havde hævet hendes Fortryllelse. -