Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Profet, profeti

Nøgleord:

Varsler, tegn, jærtegn

Beskrivelse af dette motiv: Tegn og varsler findes der en del af i H.C. Andersens eventyr og historier. Der er to hovedtyper af varsler, nemlig varsler, der er fremkaldt ved eksperiment, såkaldt divination, (som i Billedbog uden Billeders Første Aften) og varsler, der fremkommer uventet, f.eks. i en drøm.

Eksempel :

(...) deilige, brogede Billeder fløi i Drømme forbi hans Sjæl. Han saae sin Fader frisk og sund; alt var lyst og smukt rundtomkring, og en deilig, men bleg og liigklædt Pige satte ham en Krands paa Hovedet; hans gamle Fader lagde Pigens Haand i hans (...)

Kommentar til dette tekststed: I "Dødningen" såvel som "Reisekammeraten" drømmer den unge Johannes, at hans netop afdøde far giver ham en smuk ung pige til brud. Dette drømmevarsel taler sandt. Johannes får en smuk prinsesse efter, med hjælp fra den genganger, der kaldes dødningen eller rejsekammeraten i eventyrenes titler, at have brudt troldens magt over hende.