Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Natur, liv, tegn, harmoni

Beskrivelse af dette motiv: Tanken bag dette motiv er en form for herlighedsteologi - naturen, alt det skabte, er et tegn på eller bevis for eksistensen af Gud og et liv efter døden.

Eksempel 1:

Den lille Gaaseurt var saa lykkelig, som om det var en stor Helligdag, og saa var det dog en Mandag; alle Børn vare i Skole; mens de sad paa deres Bænke og lærte noget, sad den paa sin lille grønne Stilk og lærte ogsaa af den varme Sol og Alt rundt omkring, hvor god Gud er, og den syntes ret at den lille Lærke sang saa tydeligt og smukt Alt, hvad den i Stilhed følte;

Eksempel 2:

»Her er intet Vand!« sagde den fangne Lærke, »de ere Alle ude og have glemt mig med en Draabe at drikke! min Hals er tør og brændende! der er Ild og Iis indeni mig og Luften er saa tung! Ak, jeg maa døe, fra det varme Solskin, fra det friske Grønne, fra al den Deilighed, Gud har skabt!«