Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Bøn er en del af: Ritual

Nøgleord:

Tro, tale, inderlighed, ord, ritual

Beskrivelse af dette motiv:

Bøn i religiøs forstand er henvendt til en eller flere guder, guddommelige eller hellige personer med henblik på hjælp, velsignelse eller et godt forhold.

Der findes foreskrevne bønner, for eksempel Fadervor og i katolsk kristendom Ave Maria, og bønner i fri, spontan og selvopfunden form. Begge dele findes hos Andersen.

Eksempel 1:

»Naa, ja! maaskee tager jeg noget feil! jeg staaer i gammel Tid og kan ikke faae ret Fodfæste i den nye, Vor Herre lede og føre den!«

Kommentar til dette tekststed: Oldefa'er diskuterer det tekniske fremskridt med sønnesønnen Frederik. Den gamle mand er skeptisk overfor den ny tid og taler om de gode, gamle dage. Han overbevises om fremskridtets velsignelse for menneskene i slutningen af eventyret, der først og fremmest priser telegrafen og H.C. Ørsted.

Eksempel 2:

De græd Allesammen; jeg græd med, og Oldefa'er græd, foldede sine Hænder, og – jeg er vis derpaa – velsignede den nye Tid.