Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Højtid, fest, liv, død, forår

Beskrivelse af dette motiv: Den jødiske påske, pesach, som i Det Nye Testamente kaldes jødernes påske, fejres til minde om udvandringen fra Ægypten (Exodus, 2. Mosebog). Påsken har også rod i en tradition for forårsfest til fejring af byghøsten og kvæget. I kristendommen er påsken en højtid til minde om Jesus' død og opstandelse, der ifølge evangelierne fandt sted under påsken i Jerusalem. (Gads Religionsleksikon, 1999)

Eksempel :

Der var en ung Mand, som studerede til at være Digter, han vilde være det til Paaske (...)

Kommentar til dette tekststed: Den dybere mening med at blive digter til påske kendes ikke. Citatets relevans i forbindelse med religiøse motiver er altså usikker.