Religiøse motiver : Oversigt. S�g. Om religiøse motiver

Se ogs� Forvandling, Genopstandelse, Mellemtilstand, Tanken om sjælens regnskab for godt og ondt ved døden, Tro på genforening med de afdøde

N�gleord:

Død, tro, velsignelse, liv, sjæl, nåde, engel

Beskrivelse af dette motiv: Sjælens himmelfærd efter døden er et centralt religiøst motiv hos Andersen, og i nogle eventyr, f.eks. "Noget", "Paa den yderste Dag", "Engelen", "Den sidste Perle" er det simpelthen hovedtemaet.

Eksempel :

»Nu ride vi paa den røde Hest høiere op end der ere Skyer. Det bør sig ridderlige Mænd og Fruer, Knægtene følge med!« –

´
Kommentar til dette tekststed: Lille William har tændt lys i papirslottet, hvor spillekortene taler til ham. Deres "død" og ilden har således en naturlig og banal årsag. Alligevel er denne ild-død i familie med en del andre, også anderledes alvorlige, eventyr. Se motivet At dø og stige til himmels.