Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Bøn er en del af: Ritual

Nøgleord:

Tro, tale, inderlighed, ord, ritual

Beskrivelse af dette motiv:

Bøn i religiøs forstand er henvendt til en eller flere guder, guddommelige eller hellige personer med henblik på hjælp, velsignelse eller et godt forhold.

Der findes foreskrevne bønner, for eksempel Fadervor og i katolsk kristendom Ave Maria, og bønner i fri, spontan og selvopfunden form. Begge dele findes hos Andersen.

Eksempel 1:

»Gid jeg var riig!« det bad jeg mangen Gang, Da jeg endnu var knap en Alen lang. Gid jeg var riig! saa blev jeg Officeer, Fik mig en Sabel, Uniform og Fjer. Den Tid dog kom, at jeg blev Officeer, Men ingensinde var jeg riig, desværre! Mig hjalp vor Herre!

Livsglad og ung, jeg sad en Aftenstund, En syvaars Pige kyssede min Mund, Thi jeg var riig paa Sagn og Eventyr, I Penge derimod en fattig Fyr, Men Barnet brød sig kun om Eventyr, Da var jeg riig, men ei paa Guld desværre, Det veed vor Herre!

»Gid jeg var riig!« er end min Bøn til Gud, Nu er den syvaars Pige voxet ud, Hun er saa smuk, saa klog, saa eiegod, Hvis hun mit Hjertes Eventyr forstod, Hvis hun, som før - jeg mener, var mig god, Dog jeg er fattig, derfor taus desværre, Saa vil vor Herre!

Gid jeg var riig paa Trøst og Rolighed, Da kom min Sorg ei paa Papiret ned! Du, som jeg elsker, hvis Du mig forstaaer, Læs dette, som et Digt fra Ungdoms Aar! Det er dog bedst, hvis Du det ei forstaaer, Jeg fattig er, min Fremtid mørk desværre, Dig signe vil vor Herre!

Eksempel 2:

Hurtigt var han i et andet qvindeligt Hjerte, men dette syntes ham en stor hellig Kirke. Uskyldighedens hvide Due flagrede over Høi-Altret; hvor gjerne var han ikke sjunket paa Knæ, men fort maatte han, ind i det næste Hjerte, men endnu hørte han Orgeltonerne, og selv, syntes han, at være blevet et nyt og bedre Menneske, følte sig ikke uværdig til at betræde den næste Helligdom, der viste et fattigt Tagkammer, med en syg Moder; men gjennem det aabne Vindue straalede Guds varme Sol, deilige Roser nikkede fra den lille Trækasse paa Taget, og to himmelblaa Fugle sang om barnlig Glæde, medens den syge Moder nedbad Velsignelse over Datteren.