Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Gud dækker bl.a. over: Helligånden

Se også Allah, Guds Rige, himlen, Guds lys

Beskrivelse af dette motiv: "Gud" er kristendommens gud, som i Andersens øjne er alle menneskers gud. Andersens religiøse tanker var udogmatiske og selvstændige, og han godtog aldrig det mystiske dogme om treenigheden; Gud er for Andersen én, og Helligånden taler han aldrig om. Jesus anså han for et udvalgt menneske.

Eksempel :

»Gid jeg var riig!« det bad jeg mangen Gang, Da jeg endnu var knap en Alen lang. Gid jeg var riig! saa blev jeg Officeer, Fik mig en Sabel, Uniform og Fjer. Den Tid dog kom, at jeg blev Officeer, Men ingensinde var jeg riig, desværre! Mig hjalp vor Herre!

Livsglad og ung, jeg sad en Aftenstund, En syvaars Pige kyssede min Mund, Thi jeg var riig paa Sagn og Eventyr, I Penge derimod en fattig Fyr, Men Barnet brød sig kun om Eventyr, Da var jeg riig, men ei paa Guld desværre, Det veed vor Herre!

»Gid jeg var riig!« er end min Bøn til Gud, Nu er den syvaars Pige voxet ud, Hun er saa smuk, saa klog, saa eiegod, Hvis hun mit Hjertes Eventyr forstod, Hvis hun, som før - jeg mener, var mig god, Dog jeg er fattig, derfor taus desværre, Saa vil vor Herre!

Gid jeg var riig paa Trøst og Rolighed, Da kom min Sorg ei paa Papiret ned! Du, som jeg elsker, hvis Du mig forstaaer, Læs dette, som et Digt fra Ungdoms Aar! Det er dog bedst, hvis Du det ei forstaaer, Jeg fattig er, min Fremtid mørk desværre, Dig signe vil vor Herre!