Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Tro, tillid, guddommeligt forsyn, skæbne

Beskrivelse af dette motiv: Forsynet er Guds indsigt i og direkte indgriben i jordiske begivenheders gang. Forsynstro er tro på og tillid til, at Gud eller en skytsengel hjælper en på vej i svære situationer og hjælper en til at træffe de rigtige valg.

Eksempel :

»Gid jeg var riig!« det bad jeg mangen Gang, Da jeg endnu var knap en Alen lang. Gid jeg var riig! saa blev jeg Officeer, Fik mig en Sabel, Uniform og Fjer. Den Tid dog kom, at jeg blev Officeer, Men ingensinde var jeg riig, desværre! Mig hjalp vor Herre!

Livsglad og ung, jeg sad en Aftenstund, En syvaars Pige kyssede min Mund, Thi jeg var riig paa Sagn og Eventyr, I Penge derimod en fattig Fyr, Men Barnet brød sig kun om Eventyr, Da var jeg riig, men ei paa Guld desværre, Det veed vor Herre!

»Gid jeg var riig!« er end min Bøn til Gud, Nu er den syvaars Pige voxet ud, Hun er saa smuk, saa klog, saa eiegod, Hvis hun mit Hjertes Eventyr forstod, Hvis hun, som før - jeg mener, var mig god, Dog jeg er fattig, derfor taus desværre, Saa vil vor Herre!

Gid jeg var riig paa Trøst og Rolighed, Da kom min Sorg ei paa Papiret ned! Du, som jeg elsker, hvis Du mig forstaaer, Læs dette, som et Digt fra Ungdoms Aar! Det er dog bedst, hvis Du det ei forstaaer, Jeg fattig er, min Fremtid mørk desværre, Dig signe vil vor Herre!