Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Evighed, Evigt liv, Gud

Nøgleord:

Sjæl, liv, død, Gud, himmel

Eksempel :

Var hun i Armidas Tryllehave? Hvad kaldtes Stedet?

Kommentar til dette tekststed: Ifølge Flemming Hovmanns kommentar s. 337 i bd. 7 af H.C. Andersens eventyr, Dansk Sprog- og Litteraturselskab / Borgen 1990, henvises der til Tasso: "i 16. sang af Tassos Det befriede Jerusalem (1575) besnæres ridderne af feen Armidas tryllehave og lokkes fra deres pligt til at erobre Jerusalem fra de hedenske saracenere."