Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud

Nøgleord:

Gud, lys

Beskrivelse af dette motiv: Det guddommelige, det himmelske og Gud selv forbindes med lys

Eksempel :

Skyerne laae som sortblaae mægtige Klippeblokke Lag paa Lag høit i Luften. Lynstraalerne foer ud, »ogsaa de ere Gud Herrens Tjenere«, havde den gamle Præst sagt. Og der kom et blaanende, blendende Lyn, et Lysblink, som var det Solen selv, der sprængte Klippeblokkene, Lynet slog ned og splintrede til Boden det gamle mægtige Egetræ; dets Krone skiltes, Stammen skiltes, flækket faldt det, som bredte det sig ud for at omfavne Lysets Sendebud.

Ingen Malmkanoner mægte at runge gjennem Luft og over Land ved et Kongebarns Fødsel, som Tordendrønet her ved det gamle Egetræes Bortgang.

Kommentar til dette tekststed: Egetræet er traditionens træ, et langsomtvoksende træ, der hænger sammen med tradition. Kastanietræet er et hurtigere voksende træ, den ny tids træ. Dryadens opbrud fra landsbyens rolige og traditionsrige idyl markeres af egetræets død. Det hænger sammen med en ny begyndelse (til enden!) noget, derfor talen om Lysets sendebud og et kongebarns fødsel.