Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Indvielse, initiation er en del af: Ritual

Nøgleord:

Overgang, ritual

Beskrivelse af dette motiv: Indvielsesritualer forvandler personer til indviede, og de bliver således medlemmer, del af et fællesskab. Kristen dåb gør et menneske til medlem af det kristne fællesskab, vielse vier en til ægtefællen med religiøse bånd. I eventyret "Venskabs-Pagten" vies to unge mænd til hinanden ifølge en græsk tradition.

Eksempel :

Klokkerne ringede i Roeskilde By, der boede Bisp Absalon; han kunde læse sin Bibel og svinge sit Sværd; han havde Magt og Villie; de driftige Fiskere ved Havnen, hvis By groede frem og var Markedsplads, vilde Absalon skjerme mod Overfald. Han lod stænke med Vievand den uærlige Grund: Tyvsø fik hæderligt Mærke. Murer og Tømrer toge fat derovre; der voxte en Bygning paa Bispens Bud.