Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Guder, ånder og dæmoner

Nøgleord:

Hav, sirener

Beskrivelse af dette motiv: Havfolk, havfruer og havmænd, er havets 'dæmoner', en slags afguder, der med sang og toner lokker mennesker til, ofte med druknedøden til følge, men ikke nødvendigvis af ondskab. Havfolk er nært beslægtet med andre vand-væsner som åmanden og nøkken.

Eksempel :

Hvad suser og synger i »Store Belt« under Samsø Kyst? Af Søen stiger en Havfrue med tanggrønt Haar, hun spaaer for Bonden: En Prinds skal fødes, der bliver en Konge, mægtig og stor.

Paa Marken, under den blomstrende Hvidtjørn, han fødtes.

Kommentar til dette tekststed: Det er Chr. IV, der fødes, jvf. Just Mathias Thiele: Danmarks Folkesagn (1843-60), bd. 1, s. 53ff; "En havfrues spådom om Christian den Fjerdes fødsel" og "Christian den Fjerdes fødsel", i udgaven udgivet af Rosenkilde og Bagger 1968. Ifølge Thiele er der blot tale om en "tornebusk". Det er altså Andersens tildigtede detalje, at det er en hvidtjørn. Hvidtjørn symboliserer tro, sml. Dødningen.