Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Evighed, Evigt liv, Gud

Nøgleord:

Sjæl, liv, død, Gud, himmel

Eksempel :

Hun kunde tilvisse ikke tænke sig Himmeriges Rige uden at der ogsaa maatte være et Theater; det var jo ikke lovet os, men det var dog at tænke; at de mange udmærkede Skuespillere og Skuespillerinder, der vare gaaede forud, maatte have en fortsat Virkekreds.