Der er sket en fejl eller ikke valgt motiv. V�lg et motiv i oversigten for at f� mere at vide om det:

Der er registreret 123 forskellige motiver i kategorien Religiøse motiver:

Der findes flere relevante emner, end man kan finde i listen. Meget kan imidlertid findes med s�gemaskinen, f.eks. hvidtj�rn. Den mest i�jnefaldende "mangel" er m�ske ud�delighed. Ud�delighed realiseres imidlertid ikke som selvst�ndigt motiv, men tematiseres p� forskellig vis af andre motiver, f.eks. mellemtilstandpr�v at s�ge.