Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Indvielse, initiation er en del af: Ritual

Nøgleord:

Overgang, ritual

Beskrivelse af dette motiv: Indvielsesritualer forvandler personer til indviede, og de bliver således medlemmer, del af et fællesskab. Kristen dåb gør et menneske til medlem af det kristne fællesskab, vielse vier en til ægtefællen med religiøse bånd. I eventyret "Venskabs-Pagten" vies to unge mænd til hinanden ifølge en græsk tradition.

Eksempel :

Klosterbroderen Ignatius kom som Ven og Læge, kom med Religionens Trøsteord, talte om Kirkens Fred og Lykke, Menneskenes Synd, Naaden og Freden i Gud.

(...)

Nu først syntes han at have forstaaet sig, fundet Veien til Sandheden og Freden. I Kirken var Guds Lys og Klarhed, i Munkecellen den Ro, hvor Mennesketræet kunde voxe op gjennem Evigheden.

Broder Ignatius støttede hans Tanke, og Beslutningen stod fast. Et Verdensbarn blev en Kirkens Tjener, den unge Kunstner gav Afkald paa Verden, gik i Kloster.

Hvor kjærligt, hvor glad hilsedes han af Brødrene; hvor søndagsfestlig var Indvielsen. Gud, syntes han, var i Kirkens Solskin, straalede i det fra de hellige Billeder og fra det blanke Kors.