Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud

Nøgleord:

Gud, Islam, muslimer

Beskrivelse af dette motiv:

Allah betyder arabisk "Guden". Allah er den islamiske betegnelse for den ene, sande Gud. Rent teoretisk kan man hævde, at "Allah" og den kristne "Gud" er den samme. Der er den betydelige lighed, at begge trosretninger kun har én gud, og at denne anses for at være alle menneskers sande gud. Imidlertid er der afgørende forskelle, bl.a. at Allah kun er én, hvilket står i modstrid med det kristne treenighedsbegreb. I Islam er Jesus således ikke Guds søn, men et menneske, en af profeterne.

Hos Andersen optræder Allah temmelig sjældent, men det ungarske sagn, den jødiske Sara i historien "Jødepigen" lytter til, handler om forskellen på den kristne Gud og Allah. Sagnet fortæller om en kristen ridder, der blev tilfangetaget og mishandlet af en tyrkisk Pascha (en tyrkisk ærestitel til militære og civile embedsmænd). Ridderen købes fri, vender hjem, drager igen på korstog og tilfangetager den selvsamme pascha. Til dennes store overraskelse tilgiver ridderen ham, og den tyrkiske mand beder om at blive forkyndt den kristne lære, så han blive omvendt til kristendommen, hvor gengæld er tilgivelse og Gud kærlighed.

Eksempel :

Han var imidlertid paa Farten, var seilet paa et Kaalblad over Grøften; hen paa Morgenstunden kom to Mennesker, de saae Skarnbassen, tog den op, vendte og dreiede den og de vare meget lærde begge To, især Drengen. »Allah seer den sorte Skarnbasse i den sorte Steen i det sorte Fjeld! staaer der ikke saaledes i Alkoranen?« (...)