Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Magi dækker bl.a. over: Mirakelmiddel, Renselse med vand

Eksempel :

I den tidlige Morgen vilde Jørgen afsted. Aftenen forud, det var allerede silde, fik han Lyst til endnu engang at besøge Morten, han gik, og mellem Klitterne mødte han den gamle Fisker, der ikke syntes om Afreisen, Morten maatte nok gaae med et Andenæb syet i Buxerne, sagde han, siden Pigerne bleve saa hart forliebte i ham.

Kommentar til dette tekststed: Andenæb i bukserne; Kommentar s. 220 i bd. 7 af H.C. Andersens eventyr, Dansk Sprog- og Litteraturselskab / Borgen 1990:
"sml. optegnelse fra 1859 i Optegnelsesbog 11.2 under afsnittet Dansk Overtro: »Den som syer et Andenæb i sin Buxesøm bliver elsket af alle Fruentimmer« (FoF X 129); jvf. også Feilberg: Ordbog over Jyske Almuesmål IV 1912.13." – FoF er H. Topsøe-Jensen: Fra en Digters Værksted. H. C. Andersens Optegnelses bøger (Fund og Forskning i Det kongelige Biblioteks Samlinger IX. 1962. 148-186 og X. 1963. 119-151).