Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud

Nøgleord:

Gud, straf, renselse, vand, udvalgte

Beskrivelse af dette motiv: Syndfloden var Guds (Jahves) måde at udslette menneskeheden, der viste sig at være onde. Den gode og retskafne Noah var udvalgt af Gud til at overleve og føre menneskeslægten videre. Derfor oprettede Gud sin pagt med Noah. Gud fortalte Noah om syndfloden, der skulle komme, og fik anvist, hvordan han skulle bygge arken og tage sin kone, sønner (Sem, Kam og Jafet) og svigerdøtre og dyrepar med om bord for som de eneste at overleve syndfloden. Syndfloden var vedvarende regn i fyrre dage og nætter, der druknede alt og alle,der ikke var med i Noahs ark. Jvf. 1. Mosebog 6-8.

Eksempel :

Det bedste Blad – ja veed Du hvad?
Det var dog Duens Olieblad.

Kommentar til dette tekststed: Jvf. 1. Mosebog 8.10-11, hvor due flyver ud og vender tilbage til Noah med et olivenblad som tegn på, at vandet sank igen efter syndfloden og at jorden atter blev beboelig.