Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Renselse med vand er en del af: Magi

Nøgleord:

Vand, renselse, lutring, magi, kraft

Beskrivelse af dette motiv: Renselse med vand ligner flere former for rituel renselse og initiation, f.eks. dåb. Hos Andersen ser man det også som en del af et magisk ritual i "Dødningen" og som forløsende tårer, f.eks. i "Pigen, som traadte paa Brødet", hvor en engels tårer falder på Inger i Limbo, og Gerdas tårer, der tør Kays frosne hjerte op i "Sneedronningen".

Eksempel :

Men Prindsessen var jo en Hex endnu, og holdt slet ikke noget af Johannes; det huskede Reisekammeraten paa, og derfor gav han Johannes tre Fjer af Svanevingerne, og en lille Flaske med nogle Draaber i, sagde til ham, at han skulde lade sætte ved Brudesengen et stort Kar, fyldt med Vand, og naar da Prindsessen vilde stige op i Sengen, skulde han give hende et lille Stød, saa hun faldt ned i Vandet, hvor han skulde dykke hende tre Gange, efter først at have kastet Fjerene og Draaberne deri, saa vilde hun blive fri for sin Trolddom, og komme til at holde saa meget af ham.

Johannes gjorde alt, hvad Reisekammeraten havde raadet ham; Prindsessen skreg ganske høit, idet han dykkede hende ned under Vandet, og sprællede ham under Hænderne, som en stor, kulsort Svane, med gnistrende Øine; da hun anden Gang kom op over Vandet igjen, var Svanen hvid, paa en eneste sort Ring nær, den havde om Halsen. Johannes bad fromt til vor Herre, og lod Vandet tredie Gang spille hen over Fuglen, og i samme Øieblik forvandledes den til den deiligste Prindsesse. Hun var endnu smukkere end før, og takkede ham med Taarer i sine deilige Øine, fordi han havde hævet hendes Fortryllelse.