Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Fe, Nisse, Plante-ånd

Nøgleord:

Alf, fe, folketro, overnaturlig

Beskrivelse af dette motiv: Alfer er meget små, overnaturlige væsener, der oftest er knyttet til naturen, i modsætning til f.eks. nisser, der mestendels findes i bygninger. Alfer tilhører skovfolket og modsvarer de græske myters nymfer og satyrer. Eventyret "Rosen-Alfen" har en alf i hovedrollen.

Eksempel :

Rundtomkring, hvor Maanen kunde skinne ind i mellem Træerne, saae han de nydelige smaa Alfer lege nok saa lystigt; de lode sig ikke forstyrre, de vidste nok, han var et godt uskyldigt Menneske, og det er kun de onde Folk, der ikke maae faae Alferne at see. Nogle af dem vare ikke større end en Finger og havde deres lange gule Haar heftet op med Guldkamme, to og to gyngede de paa de store Dugdraaber, der laae paa Bladene og det høie Græs; sommetider trillede Draaben, saa faldt de ned mellem de lange Græsstraa og der blev en Latter og Støi af de andre Smaapuslinger. Det var uhyre morsomt! De sang og Johannes kjendte ganske tydeligt alle de smukke Viser, han havde lært som lille Dreng. Store brogede Ædderkoppe med Sølvkroner paa Hovedet, maatte fra den ene Hæk til den anden spinde lange Hængebroer og Palladser, der, da den fine Dug faldt paa, saae ud som skinnende Glas i det klare Maaneskin. Saaledes varede det ved, lige til Solen stod op. De smaa Alfer krøb da ind i Blomsterknoppene og Vinden tog i deres Broer og Slotte, der da fløi hen i Luften, som store Spindelvæv.

Kommentar til dette tekststed: Johannes får alferne at se, dvs. oplever eventyret, fordi han er et uskyldigt menneske.