Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også At dø og stige til himmels, Mellemtilstand

Beskrivelse af dette motiv: Forvandling er et nøglebegreb i Johan de Mylius' forståelse af H.C. Andersens forfatterskab og liv, jvf. bl.a. bogen Forvandlingens pris (2004). Begrebet forstås ikke kun tematisk, men også æstetisk, hos Mylius. Den eksistentielle-religiøse kategori forvandling finder sted i dødens øjeblik, begge centrale begreber i Mylius' syn på forfatterskabet. Man kan se begreberne foregrebet i den tidligere artikel Øjeblikket – en anskuelsesform hos H. C. Andersen.

Eksempel :

Først da han saae de høie Bjerge, blev Verden ham større, hans Tanker vendte ud ad, han fik Taarer i sine Øine. Alperne syntes ham Jordens sammenlagte Vinger; hvad om den opløftede dem, udbredte de store Fjer med brogede Billeder af sorte Skove, brusende Vande, Skyer og Snee-Masser! »Paa Dommedag løfter Jorden de store Vinger, flyver mod Gud og brister som Boble i hans klare Straaler! O, gid at det var Dommedag!« sukkede han. –

Kommentar til dette tekststed: Dommedag er et sjældent motiv hos Andersen, og det er også kun hovedpersonens ønske i dette tilfælde. Et ønske om død og befrielse fra denne verden. Forestillingen om verdens opstigning på vinger og opløsning som en boble i Guds lys er markante og giver mindelser om især Det gamle Egetræes sidste Drøm, men også Kometen (barnets "fremtidsbobler" blæst af sæbe og siden den gamle mands "erindringsbobler") og Den lille Havfrues forvandling via 'døden' som skum på vandet.