Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud

Nøgleord:

Gud, lys

Beskrivelse af dette motiv: Det guddommelige, det himmelske og Gud selv forbindes med lys

Eksempel :

Først da han saae de høie Bjerge, blev Verden ham større, hans Tanker vendte ud ad, han fik Taarer i sine Øine. Alperne syntes ham Jordens sammenlagte Vinger; hvad om den opløftede dem, udbredte de store Fjer med brogede Billeder af sorte Skove, brusende Vande, Skyer og Snee-Masser! »Paa Dommedag løfter Jorden de store Vinger, flyver mod Gud og brister som Boble i hans klare Straaler! O, gid at det var Dommedag!« sukkede han. –

Kommentar til dette tekststed: Dommedag er et sjældent motiv hos Andersen, og det er også kun hovedpersonens ønske i dette tilfælde. Et ønske om død og befrielse fra denne verden. Forestillingen om verdens opstigning på vinger og opløsning som en boble i Guds lys er markante og giver mindelser om især Det gamle Egetræes sidste Drøm, men også Kometen (barnets "fremtidsbobler" blæst af sæbe og siden den gamle mands "erindringsbobler") og Den lille Havfrues forvandling via 'døden' som skum på vandet.