Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Fortælling, sjæl, udødelighed, genopstandelse, forvandling, tilværelse efter døden.

Beskrivelse af dette motiv: Sagn, genfortalte trosforestillinger eller historier om sjælens udødelighed og opstandelse eller forvandling til en tilværelse efter døden.

Eksempel :

Den store Goethe slutter sin »Faust« med, at den »kan fortsættes,« det kan ogsaa vor Vandring herud paa Kirkegaarden; her kommer jeg tidt!

Kommentar til dette tekststed: Goethe lader Faust undslippe helvede, som han ellers ryger i i ældre fortælllinger, og stige til himmels, draget op og modtaget som et svar på sin stræben.